Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu

17-18 Mart 2017 İstanbul ADDP 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

17-18 MART 2017 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞEN ADDP İLK GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ
Dünya Atatürkçüleri İstanbul’da kucaklaştı.
Dünyadaki Atatürkçüler bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü, laik demokratik parlamenter demokrasinin gerekliliğini kararlılıkla haykırdı.
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı toprakları üzerindeki muhteris taleplerin gerçekleşmesi Mustafa Kemal önderliğinde zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı ile önlenmiştir.
Üç kıtada yüz yıl süren savaşlar sonucunda yorgun, bitkin ve fakir kalan Anadolu toprakları üzerinde 15 yıl gibi kısa bir süre içinde ulus bilinci ve ulusal kalkınma büyük bir hızla gerçekleştirilerek yeni bir ülke kurulmuştur. Cumhuriyetin ilkeleri bu süreç içerisinde ortaya çıkmıştır.
Atatürk ilkeleri adı ile özetlenen Cumhuriyet ilkelerinin yıpratılması tehlikesi karşısında Ankara’da kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği ve aynı amaç ile diğer ülkelerde kurulan Atatürk değerlerine, Cumhuriyet ilkelerine bağlı dernekler; dünyanın dört bir tarafında Cumhuriyetin bölünmez bütünlüğüne, bağımsız, laik ve hukuk devletimizin devamlılığı yönünde kararlılıkla çalışmaya başlamıştır.
Günümüzde Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu şartlar ‘Atatürkçü Düşünce’yi rehber edinmiş dernek ve kişilerin bir araya gelerek daha etkin çalışmalarını gerekli kılmıştır.
Bu gereklilik çerçevesinde ve ülkemizin içinde bulunduğu hassas dönemde tüm dünyadaki Atatürkçülere büyük sorumluluk düştüğü noktasından hareketle 18 Eylül 2016 tarihinde dünyanın çeşitli ülkelerinden 21 Atatürkçü dernek Dortmund’da bir araya gelerek ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU (ADDP) adı ile güçlerini birleştirme ve dayanışma kararı almışlardır. Bu dayanışma ve iş birliği kararı Dortmund’da ‘DORTMUND RUHU’ nu ortaya çıkarmıştır. ‘DORTMUND RUHU’ tüm dünyadaki Atatürkçülerin birlik, beraberlik ve dayanışmalarına yönelik bir kıvılcım olmuştur.
ADDP’nin, 18-19 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Kartal Belediyesi Büyükada Tesisleri’nde ilk Genel Kurul’u gerçekleşmiştir. Genel Kurul’un Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıl dönümüyle aynı günde gerçekleşmesi Genel Kurul’a ayrı bir ruh katmıştır. Genel Kurul’da 1915 Çanakkale ruhunun mevcudiyeti tüm katılımcılarca hissedilmiştir.
Genel Kurul ADDP Yönergesi’ni kabul etmiş ve bu yönerge uyarınca ilk Yönetim Kurulu’nu görevlendirmiştir. ADDP Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler ve temsil ettikleri Atatürkçü dernekler şunlardır:
– Dr. Hakan AKBULUT – ADD Genel Merkez
– Jale ÖZER SWAILES – İngiltere ADD
– Mevlit DENİZ – Almanya Hessen ADD
– İlknur BORAY – Amerika ASA
– Mustafa SÖNMEZ – İsveç ADD
– Yusuf GENÇ – Avusturya ADD
– Ferhat DERVİŞ – Kosova Filizler AD
– Dr. Süleyman SOYTÜRK – Almanya Dortmund ADD
-Ayşenur KAZOKOĞLU – Almanya Baden Würtemberg ADD
– Halil ABDULLAH – Makedonya AD
Yönetim Kurulu, seçilmesine müteakip görev dağılımı yapmış, Dr. Hakan AKBULUT ADDP Başkanı, Jale ÖZER ve Mevlit DENİZ ADDP Başkan Yardımcıları olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri de kendi aralarında görev dağılımını gerçekleştirmişlerdir.
Genel Kurul’da, ADDP üyesi derneklerin kendi bölgelerinde ve birlikte yapacakları faaliyetler görüşülmüş, önümüzdeki dönemlerde Türkiye’de ve yurtdışında ülkemiz ve vatandaşlarımız ile ilgili konuları izleyerek, birlikte değerlendirmek konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Bu kapsamda olmak üzere, Hollanda ile son günlerde ortaya çıkan gerginliklerde AKP iktidarının, kasıt olduğu kanısını uyandıran, yönetim yetersizliğinin ülkemiz itibar ve görünümünü olumsuz etkilemesi yanında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın üzerinde yoğunlaşan yabancı düşmanlığına yeni malzemeler verdiği ve bunun sonucunda maalesef önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın huzur ve istikrarının bozulmasına yönelik gelişmeler doğurabileceği endişesi gündeme gelmiştir.
İki kutuplu dünyada ideolojilere dayanan sistemlerin çöktüğü, doğan ideolojik boşluğun sağ otoriter iktidarlar tarafından doldurulduğu bir zaman diliminde ülkemiz de, belli merkezlerce planlanmış bir iktidarın elinde çağ dışı bir yaşama sürüklenmeye çalışılmaktadır.
ADDP, Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında ülkemizdeki karanlık odaklara kararlılıkla karşı çıkma gayretlerini artırarak sürdürecektir. ADDP de dünyada ortaya çıkan ideolojik boşluğun Atatürk ilkelerinin sistemleştirilerek ideoloji haline getirilmesi ile doldurulabileceği ve bu sayede dünyada barış ve istikrarın sağlanabileceği düşüncesi ile çalışmalarını hızlandıracaktır.
ADDP üyesi dernekler Genel Kurul’da ayrıca 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek referandumda ‘HAYIR’ çıkacağına olan inançlarını teyit etmişler, yurt dışında sürdürmekte oldukları HAYIR kampanyalarına tüm hızla devam etme kararını vurgulamışlardır.
Genel Kurul’da bir sonraki ADDP toplantısının 9-11 Haziran 2017 tarihlerinde İsveç ADD’nin ev sahipliğinde Stockholm’de gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.