Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu

Om oss

Arrow
Arrow
Slider

 

Värld plattformen för Atatürk (Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu – ADDP)

Idag kräver omständigheterna i Turkiet och i världen att föreningar och människor som har följt “Atatürks tankar” och principer som deras vägledning för ett sekulärt och demokratiskt Turkiet, måste samlas och arbeta mer effektivt. På initiativ av Atatürkçü Düşünce Derneği – ADD (Föreningen För Ataturks Idéer) i Turkiet hölls det första mötet mellan Atatürk-föreningarna från hela världen i Dortmund / Tyskland den 18 september 2016.

De deltagande föreningarna enades om att bilda Värld plattformen för Atatürk (Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu – ADDP) vid mötet i Dortmund. Denna idé om världsomspännande förening, initierad av ADD-huvudkvarteren, godkändes i juni 2016 inom ramarna av det beslut som fattades av den nyvalda generalkommittén för ADD-huvudkontoret.

Som ett resultat beslöt många Atatürkföreningar att samarbeta med insikten att de har ett stort ansvar för att skydda de turkiska republikens grundande principer.

De är alla engagerade i att dela plattformens värderingar och Atatürks filosofi om fred och välstånd för hela världen, liksom deras tro på den sekulära och demokratiska republiken Turkiet.

Den första generalförsamlingen i ADDP hölls den 18-18 mars 2017 i Istanbul – Turkiet. Dr Hakan Akbulut, en nuvarande medlem av ADD Headquarters styrelse, valdes till som den första ordförande för ADDP. Föreningarna som valdes till de andra styrelsemedlemmarna i ADDP är: ADD England, ADD Tyskland, ASA -USA, ADD Sverige, ADD Österike, ADD Kosovo, ADD Makedonien.

ADDPs andra sammanträdde i Stockholm den 9 juni – 11, 2017. De ADD-föreningar som deltog i detta möte har upprepat sin beslutsamhet att fortsätta skydda de grundläggande principerna i Turkiet och Atatürks Idéer . Alla ADDP medlemsorganisationer är engagerade i att sprida Ataturks filosofi runt om i världen. Antalet medlemsföreningar till ADDP nådde upp till 22 föreningar, vid det andra styrelse mötet.

Från och med juni 2017 är medlemsorganisationerna:

ADD (Föreningen För Ataturks Idéer) – Turkiet Högkvarteret

ADD Sverige

ADD England Atatürks Förening –

ASA – USA

ADD Österrike

ADD Hessen – Tyskland

ADD Dortmund – Tyskland

ADD Berlin-Brandenburg – Tyskland

ADD Köln – Tyskland

Makedonien Atatürkism Föreningen

Kosovo Filizler Atatürkism Föreningen

ADD Voralberg – Österrike

FTAA – Florida turkiska amerikanska föreningen – USA

ADD Baden Württemberg – Tyskland

ADD Dalarna – Sverige

ADD Hildesheim – Tyskland

ADD Göteborg – Sverige

Malmö Atatürk Kvinno- och Ungdomsförening – Sverige

ADD Mannheim – Tyskland

ADD Midtjylland – Danmark

ADD Norge

ADD Skåne – Sverige

Nästa möte i ADDP planeras att äga rum den 30 september – 1 oktober 2017 i Frankfurt – Tyskland.

ADDP anser att Atatürks filosofi om välstånd och fred för hela världen, och i synnerhet Atatürks principer, måste läras och introduceras som en ideologi mot de problem som uppstår genom instabilitet i Mellanöstern.

På väg att uppnå fred och stabilitet i världen. Inom ramen för detta planerar ADDP att vara sund och effektiv arbeta i Turkiet och runt om i världen.